Thời điểm hiệu lực: 1 tháng 12, 2020
Chính sách bảo mật mô tả những cách thức mà Công ty TNHH Novartis Việt Nam (sau đây được gọi là "Novartis" hoặc "chúng tôi"), thu thập, giữ, và sử dụng các thông tin cá nhân của những người truy cập vào website này.
 
Chúng tôi đề nghị quý vị đọc kỹ nội dung Chính sách bảo mật, trong đó hàm chứa các tình huống mà chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân của quý vị, mô tả cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân và tôn trọng quyền riêng tư của quý vị.
QUA VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY, QUÝ VỊ ĐỒNG Ý VỚI VIỆC THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN NHƯ ĐÃ NÊU TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT. QUÝ VỊ CŨNG CHẤP NHẬN RẰNG NOVARTIS CÓ THỂ THAY ĐỔI HOẶC CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THEO ĐỊNH KỲ TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG BẰNG CÁCH CÔNG BỐ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT MỚI TRÊN WEBSITE NÀY.

1.    Thông tin cá nhân nào sẽ được Novartis xử lý và nhằm mục đích gì?

Hầu hết các dịch vụ của chúng tôi không yêu cầu bất kỳ hình thức đăng ký nào, cho phép quý vị có thể truy cập website của chúng tôi mà không cần phải khai báo danh tính. Tuy nhiên, có một số dịch vụ có thể yêu cầu quý vị tình nguyện cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, có thể bao gồm một số thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại. Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân này để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho quý vị, cung cấp hỗ trợ khách hàng, để gởi hóa đơn cho các sản phẩm và dịch vụ quý vị yêu cầu, tiếp thị sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi nghĩ quý vị có thể quan tâm, hoặc để liên lạc với quý vị cho một số mục đích khác trong các hoàn cảnh cụ thể, hoặc trong tình huống chúng tôi thông báo về việc thu thập dữ liệu cá nhân của quý vị.

Dữ liệu cá nhân dùng để phân tích việc sử dụng website:

Chúng tôi cũng có thể thu thập và xử lý thông tin về lượt truy cập website của quý vị, ví dụ như những trang nào đã được quý vị truy cập, website dẫn quý vị đến với chúng tôi và một số tìm kiếm mà quý vị đã thực hiện. Những thông tin này giúp chúng tôi nâng cao chất lượng, nội dung website và cũng nhằm tổng hợp thống kê về những người sử dụng website cho các mục đích nội bộ và nghiên cứu thị trường. Để thực hiện điều này, chúng tôi có thể cài đặt "cookies" dùng thu thập thông tin về tên miền, nhà cung cấp dịch vụ, hệ điều hành và thời gian truy cập của quý vị. "Cookie" là một mảnh thông tin nhỏ, được gởi đến trình duyệt và lưu trữ trên ổ cứng máy tính của quý vị. Cookies không làm tổn hại máy tính. Quý vị có thể thiết lập trình duyệt để thông báo khi nhận được "cookie", điều này cho phép quý vị quyết định có thể đồng ý hoặc từ chối nhận. Quý vị cũng có thể từ chối hoàn toàn cookies. Tuy nhiên, nếu quý vị không chấp nhận, quý vị có thể sẽ không sử dụng được hết các tính năng của trình duyệt hoặc website của chúng tôi.

Đôi khi, chúng tôi và đối tác về quảng cáo và cung cấp dịch vụ có thể sử dụng các thẻ internet (còn được biết đến như là các thẻ hành động, GIF đơn điểm, GIF trống, GIF vô hình và GIF 1x1) và cookies tại website này và có thể cài đặt những thẻ/cookie này thông qua đối tác quảng cáo hoặc đối tác dịch vụ phân tích website mà các bên này có thể có địa chỉ và lưu trữ các thông tin tương ứng (bao gồm cả địa chỉ IP của quý vị) ở một nước khác. Những thẻ/cookie này được đặt trên cả các quảng cáo trực tuyến đã dẫn người dùng đến trang này và trên nhiều trang khác nhau của website. Chúng tôi sử dụng kỹ thuật này để đo lường phản ứng của khách đối với website của chúng tôi và hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo (bao gồm số lần mở trang và thông tin đã được tham khảo), cũng như để đánh giá việc sử dụng của quý vị trên website này. Phía đối tác bên thứ ba hoặc đối tác cung cấp dịch vụ phân tích web có thể thu thập dữ liệu của khách truy cập đến website của chúng tôi và các website khác nhờ vào những thẻ internet/cookie này, có thể soạn thảo các báo cáo về hoạt động của website cho chúng tôi và có thể cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng website và internet. Họ có thể cung cấp những thông tin thu thập được cho các đối tác khác nếu có yêu cầu về mặt pháp lý, hoặc trong trường hợp họ thuê các đối tác dịch vụ xử lý thông tin cho mình. Nếu quý vị muốn thêm thông tin về thẻ internet và cookie, vui lòng tham khảo website của Network Advertising Initiative tại địa chỉ http://www.networkadvertising.org. [1]

Chúng tôi có thể sử dụng một số công nghệ của các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để hỗ trợ cho việc phân tích website và hành vi người dùng, bao gồm các công nghệ của các nhà cung cấp dịch vụ bên dưới. Nếu quý vị muốn ngăn chặn hoặc kiểm soát việc sử dụng các công nghệ này, vui lòng làm theo hướng dẫn cụ thể của từng nhà cung cấp dịch vụ:

Crazy Egg (Crazy Egg, Inc., 16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA, 90638, USA) Privacy Policy, Opt-out [2]
DoubleClick (Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Privacy Policy, Opt-out [3]
Facebook (Facebook, Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304, USA) Privacy Policy, Plug-in, Opt-out [4]
Google Analytics (Goo(Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Privacy Policy, Opt-out [5]
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland) Privacy Policy, Opt-out [6]
Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA, 94103, USA) Privacy Policy, Plug-in, Opt-out [7]

Chúng tôi có thể kết hợp, tổng hợp, hoặc làm ẩn danh bất kỳ dữ liệu nào thu thập từ quý vị với dữ ilệu mà chúng tôi có thể thu thập được từ quý vị hoặc về quý vị thông qua các nguồn khác, như các cơ sở dữ liệu công khai, từ các nhà cung cấp thông tin nhân khẩu học, các đối tác tiếp thị liên kết, các nên tảng mạng xã hội, và các bên đối tác thứ ba khác.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của quý vị phục vụ cho các mục đích công việc của chúng tôi, bao gồm việc kiểm toán; giám sát và phòng chống gian lận, xâm phạm và các nguy cơ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi không đúng mục đích; và sửa đổi dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu của quý vị khi chúng tôi tin là cần thiết hoặc phù hợp: (a) theo luật pháp, bao gồm cả luật pháp của các nước khác ngoài quốc gia của quý vị; (b) để tuân thủ quy trình luật pháp; (c) để đáp ứng các yêu cầu từ các cơ quan công quyền và chính phủ, bao gồm cả các cơ quan chính phủ ngoài quốc gia cư trú của quý vị; (d) để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi; (e) để bảo vệ hoạt động của chúng tôi và các chi nhánh thành viên; (f) để bảo vệ các quyền, quyền riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và/hoặc của các chi nhánh thành viên, của quý vị hoặc các bên khác; và (g) để cho phép chúng tôi tiếp tục các biện pháp khắc phục hoặc hạn chế các thiệt hại mà chúng tôi có thể hứng chịu.

2.    Những ai được phép truy cập và nhận chuyển giao Thông tin cá nhân của quý vị?

Chính sách bảo mật mô tả các tình huống mà chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị cho các chi nhánh và công ty liên kết của Novartis trên phạm vi toàn cầu. Dữ liệu cá nhân cũng có thể được chuyển giao cho các đối tác bên thứ ba hoạt động cho chúng tôi hoặc trên danh nghĩa của chúng tôi, cho việc xử lý dữ liệu theo các mục đích mà dữ liệu được thu thập, hoặc trong các trường hợp khác mà pháp luật cho phép, ví dụ như cung cấp dịch vụ, đánh giá sự hữu dụng của website này, tiếp thị, quảng cáo, quản lý dữ liệu, hoặc hỗ trợ kỹ thuật.

Các bên thứ ba nêu trên có trách nhiệm theo hợp đồng, chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích đã thỏa thuận, và không được phép bán dữ liệu cá nhân của quý vị cho các bên khác, và không được tiết lộ thông tin cho các bên khác trừ các trường hợp ngoại lệ theo sự cho phép của chúng tôi, theo yêu cầu của luật pháp, hoặc đã được nêu rõ trong chính sách bảo mật này.

Dữ liệu cá nhân thu thập từ quý vị cũng có thể được chuyển giao cho một bên thứ ba trong trường hợp website này hoặc một phần của nó và dữ liệu khách hàng liên quan được bán, chỉ định, hoặc chuyển giao, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ yêu cầu bên mua, bên được chỉ định hoặc nhận chuyển giao xử lý các dữ liệu cá nhân theo chính sách bảo mật này.

Ngoài ra, dữ liệu cá nhân cũng có thể được tiết lộ cho bên thứ ba nếu chúng tôi được yêu cầu theo quy định của pháp luật, theo lệnh của tòa án, trát đòi hầu tòa, hoặc quy định của chính phủ; khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là đúng đắn và cần thiết để bảo vệ các quyền hợp pháp, sự an toàn hoặc toàn vẹn của website này; để bảo vệ sự an toàn của quý vị và những người khác; là một phần của quá trình điều tra xử lý tội phạm hoặc theo pháp luật tại quốc gia của quý vị hoặc các quốc gia khác; hoặc cho các bên thứ ba, các bên cố vấn và các chủ thể khác trong mức độ cần thiết nhằm phát triển hoặc tiến hành thương thảo hoặc hoàn thành một giao dịch cấp công ty hoặc thương mại.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ quý vị cũng có thể được xử lý, truy cập hoặc lưu trữ ở các quốc gia ngoài Việt Nam. Những quốc gia này có thể có các mức độ bảo vệ thông tin cá nhân khác nhau. Nếu chúng tôi chuyển giao dữ liệu cá nhân của quý vị cho các công ty bên ngoài trong các khu vực pháp lý khác, chúng tôi sẽ đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị bằng cách áp dụng các mức độ bảo vệ theo yêu cầu của pháp luật phù hợp.

Đối với việc chuyển giao dữ liệu cá nhân giữa các công ty trong tập đoàn Novartis, chúng tôi đã ban hành Quy Tắc Ràng Buộc Doanh Nghiệp, bao gồm hệ thống các nguyên tắc, quy tắc, công cụ, theo quy định pháp luật của Liên minh Châu Âu, trong nỗ lực nhằm đảm bảo mức độ hiệu quả cho việc bảo vệ dữ liệu liên quan đến việc chuyển giao thông tin cá nhân bên ngoài EEA và Thụy Sĩ. Tìm hiểu thêm về Quy Tắc Ràng Buộc Doanh Nghiệp của Novartis tại đây. [8]

3.    Chúng tôi bảo vệ Thông tin cá nhân của quý vị như thế nào

Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật, hành chính và vật lý phù hợp để bảo vệ các thông tin thu thập từ website này. Tuy vậy, không một tổ chức nào có thể bảo đảm bảo mật thông tin tuyệt đối, đặc biệt là thông tin truyền qua môi trường internet.

Thông tin của cá nhân dưới 17 tuổi: Website của chúng tôi không dành cho trẻ em. Chúng tôi không có ý định thu thập thông tin từ trẻ dưới 17 tuổi.

4.    Chúng tôi lưu trữ Thông tin cá nhân của quý vị trong bao lâu

Novartis sẽ chỉ duy trì thông tin cá nhân của quý vị trong thời hạn cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu khi tiếp nhận thông tin và để tuân thủ các yêu cầu pháp luật và quy định của quốc gia.

5.    Các quyền của quý vị và các thức thực thi

Bất cứ khi nào khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân, chúng tôi đều thực hiện các bước hợp lý để giữ cho dữ liệu của quý vị luôn chính xác và cập nhật cho những mục đích đã nêu khi thu thập thông tin. Chúng tôi cung cấp cho quý vị khả năng thực hiện các quyền sau theo các điều kiện và giới hạn của pháp luật:
•    truy cập dữ liệu cá nhân của quý vị do chúng tôi xử lý;
•    yêu cầu đính chính hoặc xóa thông tin cá nhân của mình; hoặc
•    yêu cầu di chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị, nếu được, ví dụ: yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi trả lại cho quý vị hoặc chuyển giao cho người mà quý vị chọn, theo định dạng có cấu trúc thường dùng và máy móc có thể đọc được.
Hiện tại chúng tôi không phản hồi các tín hiệu "không theo dõi" từ trình duyệt hoặc từ các kỹ thuật khác có cung cấp phương thức từ chối thu thập thông tin qua các website hoặc các dịch vụ trực tuyến khác.

6.    Quý vị liên hệ với chúng tôi bằng cách nào?

Nếu quý vị có nhu cầu liên hệ với chúng tôi liên quan đến cách thức chúng tôi sử dựng dữ liệu cá nhân, hoặc mong muốn thực thi các quyền bảo mật thông tin của mình, xin vui lòng gởi mail cho chúng tôi đến địa chỉ [email protected] [9], hoặc gởi thư cho chúng tôi về địa chỉ:

Công ty TNHH Novartis Việt Nam
Phòng 1001, Tầng 10, Tòa nhà Centec,
72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

[email protected] [9]

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc phản hồi, quý vị vui lòng cung cấp những thông tin sau:
•    Tên của website mà quý vị đang đề cập;
•    Mối quan hệ và tương tác giữa quý vị và chúng tôi; và
•    Mô tả thông tin mà quý vị muốn nhận từ chúng tôi.

Nếu quý vị không hài lòng với việc xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng gởi yêu cầu của quý vị đến Nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi tại [email protected] [10], mối quan ngại của quý vị sẽ được thụ lý.

Thông cáo bảo mật này được cập nhật vào 1 tháng 12, 2020. Các thay đổi hoặc bổ sung sẽ được thông báo qua các kênh truyền thông thường dùng của chúng tôi (chẳng hạn, thông qua website này).

Links
[1] http://www.networkadvertising.org
[2] https://www.crazyegg.com/opt-out
[3] https://www.google.com/ads/preferences?hl=en
[4] https://www.facebook.com/ads/preferences/edit/
[5] https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
[6] https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out?trk=microsites-frontend_legal_cookie-policy
[7] https://twitter.com/personalization
[8] https://www.novartis.com/sites/www.novartis.com/files/bcr-individual-rights-2012.pdf
[9] mailto:[email protected]
[10] mailto:[email protected]