Trân trọng kính mời quý BS xem Chương trình Huấn luyện nghiên cứu lâm sàng.
Báo cáo viên: PGS.TS.BS. Hoàng Văn Minh - Viện trưởng, Viện Khoa học Sức khỏe, Bệnh viện Bạch Mai

Tài liệu tham khảo trích dẫn từ Chương trình Huấn luyện nghiên cứu lâm sàng, 29/06/2021 được tổ chức bởi Hội Tim mạch học Việt Nam với sự tài trợ của công ty TNHH Novartis Việt Nam.
Vui lòng chia sẻ đánh giá về trang này: 
0
Chưa có đánh giá
VN2107274444
In